Category Archives: Crypto Tiềm Năng

Toàn tập về các đồng Crypto Coin tiềm năng

Casper (CSPR) là gì? Chi tiết về đồng CSPR Coin

Casper là gì? Casper là một Blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake (bằng chứng cổ phần) được áp dụng công nghệ Casper CBC (Correct-by-Construction), với mục đích giúp cho các doanh nghiệp, developer tiếp cận với công nghệ blockchain dễ dàng hơn. Casper cho phép các doanh nghiệp lựa chọn Public […]

error: Content is protected !!