Chiến lược giao dịch 30 pip mỗi ngày

30 pip mỗi ngày là một chiến lược giao dịch được sử dụng với các cặp tiền tệ biến động như GBP/JPY. Cách tiếp cận này đòi hỏi một biên độ rộng cho các thao tác giao dịch để đạt được mức lợi nhuận cần thiết. Ngoài ra, các loại tiền tệ biến động thường cung cấp các vị trí đảo chiều thị trường rõ ràng hơn. Khung thời gian được sử dụng trong phương pháp này là khung thời gian 5 phút.

Chỉ số áp dụng 

  • Đường trung bình động lũy thừa 10 kỳ (MA10)
  • Đường trung bình động lũy thừa 26 kỳ (MA26)

Dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tìm chỉ báo đường Trung bình Động trong menu MetaTrader và cách thiết lập hệ thống Lũy thừa cho chỉ báo.

Ý tưởng chính

Giao cắt các đường EMA được sử dụng để xác định xu hướng.

Nếu đường 10-EMA vượt qua đường 26-EMA theo hướng từ dưới lên và tiếp tục tăng, đây là dấu hiệu của một xu hướng tăng.

Nếu đường 10-EMA vượt qua đường 26-EMA theo hướng từ trên xuống và tiếp tục giảm, điều này sẽ tạo áp lực giá giảm.

Mở và đóng giao dịch

Bước 1:

Bạn chờ cho đường 10-EMA giao cắt với đường 26-EMA. Đây là dấu hiệu chuẩn bị mở một vị thế. Hơn nữa, hướng đường 10-EMA vượt qua đường 26-EMA sẽ giúp xác định hướng mở cửa giao dịch theo cách được giải thích trong các ví dụ dưới đây.

Bước 2

Bạn đợi cho đến khi giá đi theo hướng được chỉ định bởi các EMA để xác nhận dự đoán thị trường của bạn.

Bước 3

Bạn chờ đợi một sự điều chỉnh cục bộ chống lại xu hướng quan sát được. Bạn mở một vị thế ở mức đỉnh/đáy của thoái lui. Bạn mong muốn tìm ra phạm vi mà giá sẽ đi qua sau khi thoát khỏi sự điều chỉnh và tiếp tục duy trì theo xu hướng quan sát được một lần nữa.

Dưới đây là các ví dụ.

Vị thế bán (Short)

Trên biểu đồ M5 của GBPJPY, chúng tôi quan sát thấy một xu hướng giảm. Ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện đường 10-EMA đã vượt qua đường 26-EMA theo hướng từ trên xuống và tiếp tục xu hướng. Do đó, chúng tôi quyết định giao dịch bán theo xu hướng giảm.Tuy nhiên, chúng tôi không bán ngay lập tức. Thay vào đó, chúng tôi đợi cho đến khi giá tăng lên trong một sự điều chỉnh để đạt được ít nhất tới điểm giao giữa hai đường EMA. Lúc này, chúng tôi đặt một lệnh bán.Dừng lỗ nên được đặt trên lệnh bán từ 15-20 pip và mức chốt lời từ 30-40 pip.

Vị thế mua (Long)

Logic tương tự được áp dụng cho thị trường xu hướng tăng.Trên biểu đồ M5 của GBPJPY, chúng tôi quan sát thấy một xu hướng tăng. Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng đường 10-EMA đã vượt qua đường 26-EMA theo hướng từ dưới lên và tiếp tục tăng.

Do đó, chúng tôi quyết định giao dịch mua theo xu hướng tăng.Tuy nhiên, chúng tôi không mua ngay lập tức. Thay vào đó, chúng tôi đợi cho đến khi giá giảm trong sự điều chỉnh để đạt được ít nhất điểm giao giữa hai đường EMA.

Lúc này, chúng tôi tiến hành đặt lệnh mua.Lưu ý: trong ví dụ này, giá không chỉ di chuyển xuống điểm giao giữa các đường EMA mà còn giảm xuống mức thấp hơn – mức có thể chấp nhận được.

Ý tưởng ở đây là xác nhận việc truy xuất đủ quan trọng trong việc mang lại lợi nhuận tối đa trước khi khi chốt lời được kích hoạt.Dừng lỗ nên được đặt dưới mức giao dịch từ 15-20 pip và chốt lời từ 30-40 pip.

error: Content is protected !!